Geschiedenis

Eeuwen geleden waren de heren van Marselaer niet alleen baron van Perk en Elewijt, maar ook de heren van OPDORP. Zoals de voornaamste ingezetenen van Buggenhout regelmatig naar het hof van Grimbergen moesten om er de belangen van hun gemeenschap te gaan verdedigen, zo moesten ook de vooraanstaanden van OPDORP geregeld naar PERK, want het was te PERK dat hun heer verbleef op zijn kasteel met de drij torens. Een kasteel dat daar nog steeds staat en thans eigendom is van de familie de Ribeaucourt. En zoals er te Buggenhout een herberg was " hof van grimbergen" en in Malderen "hof van brabant",kreeg één van de voornaamste herbergen te OPDORP ook een naam naar de verblijfplaats van hun heer : "DRYTOREN"

Drytoren: De bewoners

Den Drytoren werd vermoedelijk gebouwd in 1774 door Egidius Vermeir,gestorven in 1793 zonder nakomelingen. In 1795 werd het pand verkocht aan Joannes Franciscus Achtergael en deze ging er aan de slag als wagenmaker en combineerde die activiteit vermoedelijk met een herberg.Hij werd opgevolgd door de dochter uit zijn tweede huwelijk, Dorothea, die in 1846 huwde met wagenmaker Philippe Lehardy uit Tisselt. Het pand werd omstreeks 1860 verkocht aan Carolus Segers en Maria Van den Bossche. De herberg, die reeds de naam "drytoren" droeg bleef behouden, maar de wagenmakerij werd vervangen door een bescheiden boerderij. Nadien ging het pand naar hun dochter Joanna Maria die in 1869 huwde met Frans Philips.

Destijds, toen de herbergiers meestal nog onafhankelijk waren van de brouwers, was het volkomen normaal dat de ouders door één van hun kinderen werden opgevolgd. Dit was ook in den drytoren het geval en na Frans kwam er de zoon Antoon Philips die in 1914 Rosalia Maerivoet huwde en de herberg bleef combineren met het boerderijtje. Antoon Theofiel overleed echter in 1932 en in 1937 hertrouwde Rosalia nog met Henricus Polfliet. Uiteindelijk zou Rosalia toch nog kinderloos overlijden, waardoor het huis werd verworven door haar neef Petrus Maerivoet en diens echtgenote Maria Beckers die in 1954 Sint-Amands verlieten om den drytoren te komen beredderen.

Maar Petrus overleed in 1971 tijdens Opdorp kermis en nadien zou Maria de herberg nog enige tijd runnen om het in het midden van de jaren zeventig te vervreemden aan de Steenhuffelse brouwerij Palm. Vermoedelijk dienden toen dringend herstellingswerken uitgevoerd, want het gebouw bleef een drietal jaren onbewoond en het duurde tot 1 september 1980 vooraleer de klanten er door Vanroose Willy en Liliana Poliszczuk konden worden ontvangen. Op 5 mei 1982, juist vóór het 250 jarig bestaan van de parochie en kerk van Opdorp, overleed Willy en bleef Liliana alleen achter met 4 jonge kinderen. Lilly,een dame van Italiaanse origine maar die zich wonderwel wist aan te passen aan een voor haar nieuwe omgeving, bleef den drytoren moedig uitbaten. Haar aanpassingsvermogen wordt uiteindelijk ook beloond, want den drytoren kwam op zeer korte tijd tot bloei, wat haar aanmoedigde om niet alleen in te staan voor het vernieuwen van het interieur, maar de zaak zelfs van een feestzaal te voorzien, waarvan sindsdien reeds vele gezelschappen genoten.

Op 1 april 1999 werd de herberg overgenomen door haar zoon Sandy Vanroose en vrouw Christel. Zij bouwen verder aan de zaak, doch opteren voor een echt bruin dorpscafé waar de mensen nog kunnen discusiëren aan den toog. Vanaf 1 maart 2008 breidden Sandy & Christel de herberg uit met een gezellige ruimte waar de gasten kunnen genieten van ambachtelijke pannenkoeken en roomijs. Ook dient vermeld dat Sandy afstamt van een generatie koks. Zijn vader Willy, grootvader Lucien en overgrootvader Franciscus waren zeer goede koks. Die traditie zet hij voort in de feestzaal achter de herberg.

In 2022 werd de herberg overgenomen door Sam & Geert.

Geschiedenis Opdorp

Opdorp
Opdorp werd reeds in 1154 vermeld als Oppendorp (=open dorp). Opdorp was de eerste Belgische gemeente die gefusioneerd werd, nml. op 1 januari 1965.

Opdorp als vrijheerlijkheid
In 1258 schonk de graaf Gwijde Van Dampierre Opdorp (HUPDORPE) als een "vrijheerlijkheid" aan Willem Van Grimbergen, heer Van Assche (en familie van de Berthouts) als dank voor de trouwe dienst in de strijd. Noch de Vlaamse Graaf, noch de Brabantse Hertog zijn hier baas. Hierdoor werden alle inwoners ontslagen van alle publieke lasten, zowel voor hun eigen persoon als voor hun lastdieren. Zoals altijd had deze medaille ook een keerzijde… Opdorp werd een ideaal toevluchtsoord voor ongewensten(rovers,etc.)uit beide vorstendommen.

Den Dries
Met zijn meer dan 3 ha is de Opdorpse Dries het grootste groene dorpsplein van Vlaanderen.

Of nu de Franken de eerste bewoners waren van de dries, weten we niet exact, maar er wordt steeds verteld dat de dries van oorsprong een Frankische nederzetting zou zijn. De Franken stelden hun wagenkampen op in een driehoekige vorm, daardoor creëerden ze in het midden een veilige, afgeschermde plaats waar dan de sociale activiteiten plaatsvonden. In de middeleeuwen evolueerde de dries tot een stuk gemeenschappelijk weiland.

De bescherming van de Dries als landschap dateert van 1956 en sinds 2002 is de Dries geklasseerd als monument omwille van zijn historisch en sociaal – culturele waarde.

Rond Pasen of tussen 15 maart en 15 april ligt het groene tapijt bezaaid met narcissen.

Op 17 oktober 1998 werden er op de Dries 102.019 narcisbollen geplant !!!

Tijdens deze periode valt er ook heel veel te zien zoals openluchttentoonstelling, een plantenmarkt op de laatste zondag van maart, geleide wandelingen, enz.

"Keisdrupper"
De Opdorpenaars hebben als bijnaam de " keisdruppers ".

Na het slaan van boter ontstaan er twee producten, nml. boter en botermelk. Met de botermelk werd platte " keis " gemaakt. Deze botermelk werd nadien in een dichtgeknoopte handdoek of laken aan de schapraai gehangen Dit liet men uitdruppen. Na het uitdruppen verkreeg men het eindprodukt : de platte kaas.

Evolutie van het inwonersaantal
1703 :566 (102 gezinnen)
1725 : 667
1801 : 894
1816 : 1020
1846 : 1163
1877 : 1340
1885 : 1296
1910 : 1371
1938 : 1417
1961 : 1690
1998 : 2019

De parochiepomp
De gemeentepomp werd in 1933 gebouwd door Jozef Auweraerts, wiens zoon smid jeffes' chalen nog menige Opdorpse fietsen heeft hersteld. Het was toen niet alleen de bekommernis in drinkwater te voorzien voor de omwonenden, maar ook en vooral de vroegere 4 aanwezige brandputten langs de Dries te kunnen dempen.

Opdorp Jaarmarkt
Op de eerste maandag na Sint-Pieter en Pauwel, dus de eerste maandag van juli, vindt in Opdorp de befaamde jaarmarkt plaats. De eerste vermelding van deze "paarden"markt dateert reeds van 1285 !!!

Handboogschutters
De oudste vereniging van Opdorp is de handboogschuttersmaatschappij Sint-Sebaastiaan, deze bestaat reeds van voor 1544 !!!